Personvernerklæring for Norgeonlinecasino.com

Oppdatert: August 16, 2023 | Skrevet av Thor Bjorgen 🤖

NorgeOnlineCasino.com forplikter seg til å beskytte personvernet til våre kunder, og vi tar selvfølgelig vårt ansvar for å behandle personopplysninger på en lovlig, sikker og ærlig måte. Dette personvernet er ment å gi deg, som kunde, innsikt i hvordan vi samler, bruker, lagrer og deler personopplysninger og dine rettigheter.

Personvernerklæringen gjelder for alle personopplysninger som samles inn og brukes av NorgeOnlineCasino.com, og det gjelder også for personopplysninger som vi mottar fra tredjeparter. Vi vil alltid sørge for at opplysningene behandles i tråd med personvernloven, og at de alltid er beskyttet.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en bestemt person, enten direkte eller indirekte. Det kan være navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse, kjønn og alder. Det kan også være opplysninger om kjøp, kontakter og interesser.

Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger på flere måter. Vi kan få dem gjennom bruk av våre tjenester, ved registrering av kontoer, ved kjøp, via spørreundersøkelser, kontakt med kundestøtte eller andre måter. Vi kan også motta opplysninger fra tredjeparter som er relevante for våre tjenester.

Hva bruker vi personopplysninger til?

Vi bruker personopplysningene dine til å tilby deg de beste produktene og tjenestene. Vi bruker også opplysningene til å behandle bestillinger, administrere konti, utføre markedsundersøkelser og til markedsføring. Vi kan også bruke opplysningene til å forbedre våre tjenester, produkter og nettside.

Hvordan deler vi personopplysninger?

Vi deler personopplysninger med noen utvalgte partnere som vi samarbeider med for å kunne levere de beste produktene og tjenestene til våre kunder. Vi deler kun opplysninger som er nødvendig for å tilby tjenestene, og vi sørger alltid for at partnere godkjenner og respekterer personvernloven og våre retningslinjer.

Vi kan også dele personopplysninger med tredjepartsleverandører som vi samarbeider med, som for eksempel fraktselskaper og betalingsleverandører. Disse tredjepartsleverandørene kan kun bruke opplysningene til å utføre tjenester på vegne av NorgeOnlineCasino.com. Vi vil alltid sørge for at de følger våre retningslinjer for personvern og behandling av personopplysninger.

Vi kan også dele personopplysninger når det er nødvendig for å overholde gjeldende lovverk eller for å beskytte våre eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet. Dette kan inkludere utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter eller andre tredjeparter som kan ha en interesse i slik informasjon. Vi vil alltid sørge for at informasjonen behandles i tråd med personvernloven.

Hvordan oppbevarer vi personopplysninger?

Vi tar alle nødvendige skritt for å sikre at personopplysninger som vi samler inn, behandles på en sikker måte og ikke misbrukes. Vi oppbevarer opplysningene på servere som er beskyttet med krypterings- og brannmurteknologi, og vi begrenser tilgangen til disse serverene til autoriserte personer.

Vi lagrer også personopplysninger i land som kan ha lavere personvernnivåer enn ditt eget land, men vi sørger alltid for at personopplysninger behandles i tråd med personvernloven og våre retningslinjer.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å be om en kopi av opplysningene vi har om deg, samt at du kan be om å få dem rettet eller slettet. Du kan også be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene, og du kan be om å motta de personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

Du har også rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene og klage til datatilsynet. Du kan også be om å reservere deg mot markedsføring eller masseutsendelser til deg, og du kan trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller personvernet vårt, vennligst kontakt oss på [email protected].

Du kan også kontakte oss ved å sende post til:

  • Norge, Gamle Fredrikstad
  • Atriumsveien 196, 1639
  • ☎ +47 414 49 539